SENZ Advocaten
Neem vandaag contact met ons op!

Mediation


Bij SENZ Advocaten kunt u ook terecht voor mediation op het gebied van personen- en familierecht. 


Waarom zou u kiezen voor mediation?

Bij mediation gaat het erom dat partijen samen aan tafel zitten en zelf de oplossingen vinden voor hun conflict. Het kan uiteraard ook zo zijn, dat u wilt scheiden en het samen goed wenst te regelen. Dat kan bij ons.

Een groot voordeel van mediation, is dat het u tijd en geld kan besparen. In een aantal sessies wordt met beide partijen gesproken over hoe u de zaken wenst te regelen en welke punten besproken moet worden. Tijdens een gewone procedure is geen ruimte voor emoties of het achterliggende verhaal, bij mediation krijgt u wel de kans uit te spreken waar u tegenaan loopt. Bij een echtscheiding komt bijvoorbeeld ook de scheidingsmelding aan bod. Het kan voor één van de partijen heel wenselijk zijn om te weten waarom de ander niet meer door wil gaan met het huwelijk. Het uitspreken van dergelijke pijnpunten kan ervoor zorgen dat u daarna in staat bent samen afspraken voor de toekomst te maken. 

De besparing zit hem daarin, dat geen dure en lange procedures nodig zijn als u het met elkaar eens wordt. Het gemaakte convenant en/of ouderschapsplan kan aan de rechtbank worden voorgelegd, zodat het ook een officieel document wordt. Partijen ervaren vaak dat het rust geeft om goede afspraken te maken. Ook het gevoel dat een procedure niet noodzakelijk is, kan als zeer plezierig worden ervaren. 


Verloop van een mediationtraject

Voorafgaand aan de mediation kan met u een intakegesprek worden gepland. Bij deze intake wordt besproken wat u kunt verwachten van mediation en welke regels er gelden. Dit zorgt voor een vlot verloop van de daadwerkelijke mediation. Ook krijgt u hiermee de kans om te ervaren of u een klik heeft met de mediator. 

Na de intake start de 'echte' mediation. Aan bod kunnen komen hoe u de zaken rondom de scheiding of het uiteengaan wenst te regelen. Van de zorg- en alimentatieregeling voor de kinderen, tot aan het verdelen van de inboedel: alles kan besproken worden. De mediator zal alle afspraken vastleggen, tenzij deze in strijd zijn met de wet. 

De sessies verlopen niet volgens een vast schema. Het kan zijn, dat een probleem de ene sessie opgelost lijkt te zijn, terwijl het de volgende sessie toch naar boven komt. In dat geval zal opnieuw aandacht aan dat probleem worden besteedt. Uiteindelijk is het doel dat u samen de oplossing vindt om de zaken af te wikkelen, of om als ouders in plaats van partners door te gaan. 

Als alle punten besproken zijn en er door u beiden gekozen is voor één of meerdere oplossingen, dan zal de mediator deze afspraken vastleggen. U tekent deze overeenkomst en daarmee wordt ook het inhoudelijke aspect van de mediation beëindigd. 


Wanneer raden wij mediation af?

Mediation is niet in alle gevallen mogelijk. Als één van beide partijen niet vrijwillig aan tafel zit, wordt het al bijna onmogelijk om samen tot een oplossing te komen. De voorwaarde voor een succesvolle mediation is dat u er samen uit wil komen, óók als dat betekent dat u wellicht niet helemaal krijgt wat u in eerste instantie zou willen. Kort gezegd is voor een goede mediation nodig dat u vrijwillig deelneemt, dat u bereid bent te onderhandelen en dat u daar ook ruimte voor heeft. Dit hoeft niet altijd in financieel opzicht te zijn, het kan bijvoorbeeld ook gaan om de omgangsregeling.


Kosten

Een veelgehoorde vraag is: wat kost mediation? De kosten voor een mediation worden normaliter gedragen door beide partijen. Het is mogelijk hier afspraken over te maken. Een aantal rechtsbijstandverzekeraars dekken (een deel van de) kosten. Met mediation bent u al snel goedkoper uit. Buiten de daadwerkelijke kosten van de mediator, scheelt het u ook veel zorgen en stress omdat u geen zittingen hoeft te doorstaan en er ook geen (langdurige) strijd is tussen u en uw ex-partner. 


Waarom een advocaat-mediator en geen scheidingsmakelaar/scheidingsspecialist?

De titel mediator is niet beschermd, iedereen kan deze voeren. Dat geldt niet voor de titel advocaat. De advocatuur is omgeven met allerlei verplichtingen voor de advocaten op het gebied van o.a. scholing en klacht- en tuchtrecht. De advocaat moet haar vakbekwaamheid op orde houden. Als u kiest voor een advocaat-mediator, dan kunt u erop vertrouwen dat de advocaat op de hoogte is van alle nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast geldt het klacht- en tuchtrecht voor advocaten óók voor advocaat-mediators. Een extra waarborg voor de kwaliteit dus.

Op het internet zijn vele vormen van scheidingsmediation te vinden. Als het gaat om echtscheidingen, dan zal de mediator alsnog een advocaat moeten inschakelen voor het indienen van het verzoekschrift. Als u bij SENZ Advocaten voor mediation kiest, gaat uw convenant of ouderschapsplan niet langs vreemde handen. Wij regelen alles van het begin tot het einde voor u. 

Tot slot zijn de kosten ook van belang. In de praktijk komt het nogal eens voor, dat wordt geadverteerd met lage uurprijzen of totaalpakketten die laag zijn ingesneden. Deze prijzen zeggen niets over de uiteindelijke kosten. Goedkoop kan duurkoop zijn.