SENZ Advocaten
Neem vandaag contact met ons op!

Contractenrecht (verbintenissenrecht)

 Vertrouwen is een belangrijke voorwaarde voor het zaken doen. Het is echter ook in uw belang dat afspraken goed en duidelijk worden vastgelegd. Te vaak zien wij hoe het mis gaat als er onduidelijkheid bestaat over de gemaakte afspraken.

Wie in vrijheid heeft kunnen contacteren, is tegenover zijn contractspartij verantwoordelijk voor deugdelijke nakoming (en aansprakelijk bij uitblijven daarvan). Bovendien worden contractanten op basis van de wils-vertrouwensleer soms gebonden aan verklaringen die zij niet zo hadden bedoeld, voor zover hun wederpartij daar gerechtvaardigd op mocht vertrouwen. Wie gebruik maakt van zijn zelfbeschikkingsrecht, doet dat niet vrijblijvend. Dat is dan ook de kern van het contractenrecht: autonome partijen die zich in vrijheid tot elkaar verplichten.

Het contractenrecht regelt onder andere hoe overeenkomsten tot stand komen, waaraan ze moeten voldoen om geldig te zijn en wat er gebeurt als een overeenkomst niet wordt nageleefd. Het beoordelen van overeenkomsten maar ook discussies daarover komen dagelijks voor in onze praktijk.

Heeft u een geschil over de totstandkoming of de uitleg van een overeenkomst, neem dan contact met ons op. SENZ Advocaten kan u daarin bijstaan!