SENZ Advocaten
Neem vandaag contact met ons op!

Bestuursrecht

Bij SENZ Advocaten kunt u terecht voor alle zaken die betrekking hebben op het bestuursrecht. Het bestuursrecht regelt de verhoudingen tussen burgers en de overheid. Ons kantoor richt zich met name op sociale zekerheidsrechten, zorg en onderwijs.

Het sociaal-zekerheidsrecht bevat een heel scala aan verschillende uitkeringen en regelingen. U kunt hierbij denken aan de Ziektewet-, Werkloosheidswet of WIA-uitkering, maar ook de bijstandsuitkering.
Over deze uitkeringen worden door het UWV, de Sociale Verzekeringsbank of de Sociale Dienst beslissingen genomen. U kunt bijvoorbeeld te maken krijgen met een boete, met de stopzetting of de weigering van uw uitkering. Als u het niet eens bent met zo’n beslissing, dan kan SENZ Advocaten namens u bezwaar indienen.

Ons kantoor staat zowel particulieren als ondernemers bij. Bij ondernemers kunt u denken aan problemen die ontstaan door het opleggen van een boete op grond van de APV of het voeren van verweer tegen een WAV-boete vanwege de illegale tewerkstelling van een vreemdeling.  In veel gevallen is het mogelijk om met succes verweer te voeren tegen een negatief besluit. 

Particulieren kunnen bij ons kantoor terecht voor kwesties zoals de afwijzing van een uitkering of de onjuiste vaststelling van de zorgbehoefte op grond van de WMO 2015. Ook staat ons kantoor regelmatig cliënten bij die verweer wensen te voeren tegen besluiten van het CBR of van een onderwijsinstelling.

Het bestuursrecht ziet toe op een groot aantal zaken. Als uw situatie niet hierboven vermeld staat, dan kunnen wij u vaak alsnog helpen. Neemt u vooral contact met ons op voor het bespreken van van uw zaak of vraag. Of laat uw gegevens achter door het invullen van het contactformulier op onze website. Wij nemen dan binnen 24 uur contact met u op.